Skip to content

คัมภีร์วิธีใช้ Google Rich Snippets ในการทำคอนเทนต์ SEO ฉบับ Content Creator

0.00 ฿

ข้อมูลล่าสุดของ DIGITAL 2022 : THAILAND บอกว่า คนไทยกว่า 35.6% คน เจอแบรนด์หรือสินค้าจากการค้นหาด้วย Search Engine มากที่สุด นั่นเป็นสัญญาณที่บอกเราว่า ต้องเริ่มหันมาสนใจการทำ SEO (Search Engine Optimization) ให้มากขึ้น

และสำหรับเหล่า Content Creator ที่ทำคอนเทนต์บนเว็บไซต์ การใช้ Rich Snippets, Rich Results และ Structured Data เข้ามาช่วย อาจช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับคอนเทนต์ แบรนด์ หรือสินค้า จากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Search Engine ได้

 

คัมภีร์วิธีใช้ Google Rich Snippets ในการทำคอนเทนต์ SEO ฉบับ Content Creator

0.00 ฿

SKU: ebcre01290365 Category: Tags: ,

เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า จากที่ข้อมูลล่าสุดของ DIGITAL 2022 : THAILAND คนไทยเจอแบรนด์หรือสินค้า จาก Search Engine มากที่สุด

  • กว่า 35.6% คนไทยเจอแบรนด์หรือสินค้าจากการค้นหาด้วย Search Engine มากที่สุด
  • คนไทยจะค้นหาข้อมูลแบรนด์ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อ
  • ช่องทางทางอันดับหนึ่งที่ใช้ค้นหา คือ Search Engine (53%)
  • การค้นหาที่รองลงมา คือ Social Network (47.5%)

ข้อมูลนี้อาจบอกได้ว่าการทำคอนเทนต์ในยุคปัจจุบันนั้น ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำคอนเทนต์วิดีโอหรือกราฟฟิกอย่างเดียวอีกต่อไป แต่เราต้องใส่ใจกับการทำคอนเทนต์เชิง SEO (Search Engine Optimization) ด้วย

หนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้คอนเทนต์เชิง SEO เพื่อทำให้คอนเทนต์ของเราดูแตกต่างและกระตุ้นให้คนอยากคลิกมากขึ้น นั่นคือ การใช้ Rich Snippets, Rich Results และ Structured Data นั่นเอง

รองรับการชำระเงินหลายหลายช่องทาง

รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
รองรับการชำระเงินผ่าน Thai QR Code Promtpay และ truemoney
รองรับการชำระเงินผ่าน Thai QR Code PromptPay และ truemoney